چطور در نوبیتکس خرید و فروش انجام بدهم؟

پس از تکمیل و تأیید حساب کاربری و همچنین شارژ حساب خود، می توانید با مراجعه به بازار رمزارز موردنظر، به مبادله بپردازید. خرید و فروش رمزارز در نوبیتکس از دو طریق ممکن است: سفارش گذاری با قیمت مدنظر در بازار (سفارش محدود) سفارش گذاری بر اساس قیمت های موجود در بازار (سفارش سریع) ویژگی […]

توضیحات بیشتر

سفارش محدود چیست؟

در بازار نوبیتکس می توانید بر اساس قیمت مدنظر خود سفارش خرید یا فروش ثبت نمایید (سفارش محدود). برای این منظور کافیست از منوی اصلی به بازار رمزارز مدنظر خود برای معامله، مراجعه فرمایید: در صفحه بازار، پایین نمودار، جعبه های ثبت سفارش خرید و فروش قابل مشاهده می باشد: خرید برای خرید کافی است […]

توضیحات بیشتر